Welkom bij onze tweede Holi-Frysk nieuwsbrief! In deze nieuwsbrief vinden jullie alle laatste nieuwtjes over het Holi-Frysk project. We blikken terug en vooruit naar evenementen en we geven achtergrondinformatie.
De nieuwsbrief verschijnt twee keer per jaar.

 
 

holi_frysk

Netwerkscholen gezocht!

Holi-Frysk is op zoek naar netwerkscholen. Dit zijn scholen die vrijblijvend onze activiteiten kunnen uitproberen en evalueren, zonder verdere verplichtingen. De activiteiten staan in onze online toolbox en een vijftal in Searje 36 (zie verderop in deze nieuwsbrief).

Meer informatie


 holi_frysk

Ynauguraasje Joana Duarte

Op woansdei 5 febrewaris waard Joana Duarte ynaugurearre: sy is offisjeel ynstallearre as Lektor Meertaligheid en Geletterdheid. It wie in prachtige meartalige dei, mei in meartalige rede, in meartalige dûns en Drintske/ Fryske/ Portugeeske fadomuzyk. It begjin fan noch in hiel soad ûndersyk om ús fragen oer meartaligens te beäntwurdzjen.


 


holi_frysk

Terugkijken: 2e en 3e studieavond

De tweede studieavond

Op woensdag 8 januari was alweer de tweede studieavond van het Holi-Frysk project. De avond stond in het teken van CLIL: Content and Language Intergrated Learning.

CLIL-expert Amanda van Dijk (Hogeschool Windesheim) deelde haar kennis en ervaringen met ons en gaf tips over hoe een CLIL-les eruit kan zien.

De derde studieavond

Op 4 maart vond de derde Holi-Frysk studieavond plaats. Dit was een vervolgbijeenkomst over CLIL: gezamenlijk vertaalden we de kennis van de vorige studieavond naar concrete lesactiviteiten en werken we de plannen die de scholen hebben liggen uit. Ook presenteerden de scholen wat zij tot dusver in het Holi-Frysk project hebben gedaan.

Op Piter Jelles !mpulse werden meerdere talen betrokken bij lessen Mens & Natuur over zintuigen. De leerlingen moesten bijvoorbeeld in het Duits het plaatje van de huid benoemen en in het Spaans de neus, zoals op de plaatjes hieronder. Ook moesten de leerlingen zelf een spelletje ontwerpen dat over zintuigen ging.

holi_frysk
 


 

Nijsgjirrichheden oer taal

• Witst dat Frysk net allinne yn Fryslân praat wurdt, mar ek yn Noard-Dútslân, dêr’t in fariant fan it Frysk praat wurdt? It Frysk yn Nederlân wurdt ‘Westerlauwersk Frysk’ neamd, it Frysk yn Noard-Dútslân ‘Noard-Frysk’. It Noard-Frysk bestiet út in hiel soad ferskate dialekten en hat sa’n 15.000 sprekkers.

• Witst dat oer de hiele wrâld 60% fan de minsken mear as ien taal prate kinne? Dochs is der mar in bytsje minsken dat in hiel soad talen prate kin: minder as 1% kin him rêde yn fiif of mear talen.


 


holi_frysk

Holi-Frysk activiteiten in Searje 36

Vijf van onze activiteiten zijn in een digitaal jasje gestoken en opgenomen in Searje 36 van de Afûk: Taalfamilies, Dialecten, Affixen, Zinsbouw en Linguistic Landscape. Leerlingen kunnen individueel, in tweetallen en in groepen de activiteiten uitvoeren. Elke activiteit kan in het Nederlands, Fries of Engels worden gedaan. Met een inlogcode krijgen scholen toegang. Interesse? Aanmelden kan via holi-frysk@nhlstenden.com.


 


 


Taalfamilie

Eén van de activiteiten die is ontwikkeld in het pilot project van Holi-Frysk vorig schooljaar is Taalfamilie. Bij deze activiteit worden leerlingen zich bewust van de relatie die talen met elkaar hebben, zoals de nauwe verwantschap tussen het Engels, Nederlands en Fries. Ze zien hoe de talen deel uitmaken van een de Germaanse taalfamilie en leren wat cognaten zijn (woorden die eenzelfde oorsprong hebben en daardoor erg op elkaar lijken, zoals hand/hand/hân). Tenslotte gaan ze zelf op zoek naar woorden die hetzelfde of juist verschillend zijn in het Engels, Nederlands en Fries, en presenteren deze op een poster.

Het complete lesplan van Taalfamilie staat HIER online

 
 holi_frysk'Including multiple Languages in secondary education: a translanguaging approach'
Mirjam Günther-van der Meij, Joana Duarte, Laura Nap
Yn dit artikel wurde de resinte ûntjouwingen oer twatalich fuortset ûnderwiis yn de twatalige provinsje Fryslân, Nederlân, behannele.
In: European Journal of Applied Linguistics, 8(1), 73-106. 

Presentaties

holi_frysk10-12 September, Zagreb (Kroatië)
IAM L3
The 12th International Conference on Third Language Acquisition and Multilingualism

 
 
 
HF
 
 
Holi-Frysk: sels in spultsje ûntwikkelje
Tjeerd Kooistra (CSG Liudger, Burgum) oer Fryske nammen
Stúdzjejûn oer CLILn
Albertina Soepboer oer de aktiviteiten fan Piter Jelles !mpulse
 
 
 

holi-frysk

 

NHL Stenden Hogeschool
Lectoraat Meertaligheid & Geletterdheid
t.a.v. Project Holi-Frysk

Postbus 1080
8900 CB Leeuwarden
Tel. (receptie): 088-9917000
holi-frysk@nhlstenden.com

 
Holi-Frysk WebsiteHoli-Frysk TwitterHoli-Frysk FacebookHoli-Frysk LinkedInHoli-Frysk Instagram
Het Holi-Frysk-project is een project van NHL Stenden Hogeschool Holi-Frysk wordt gefinancierd door de Provinsje Fryslân


Oanmelde foar de nijsbrief kin fia holi-frysk@nhlstenden.com.

Dizze nijsbrief wurdt ferstjoerd troch ien fan ús Holi-Frysk-partners:
it Mercator Europeesk Kennissintrum foar Meartaligens en Taallearen.