In deze nieuwsbrief vinden jullie alle laatste nieuwtjes over het Holi-Frysk project. We blikken onder andere terug en vooruit naar evenementen en geven we wat achtergrondinformatie. Vanwege de situatie van de afgelopen maanden i.v.m. COVID-19, is hier een korte extra nieuwsbrief voor de zomervakantie.

 
 

Holi_frysk

Korte update over de voortgang van het project

De eerste helft van dit schooljaar zijn we druk geweest met inspireren, brainstormen en plannen. Zo lagen er in maart 2020 prachtige ideeën voor meertalige activiteiten die de projectscholen wilden uitvoeren. Helaas gooide COVID-19 roet in het eten en liggen een hoop mooie plannen nog steeds op de plank. We hopen dat er in het najaar een hoop kunnen worden uitgevoerd!

Intussen hebben wij achter de schermen natuurlijk niet stilgezeten. Zo zijn we bezig met om een aantal van onze activiteiten te differentiëren voor verschillende niveaus en hebben deze op een school in Zwolle gepilot. Verder is onze toolbox, in samenwerking met studenten van NHL Stenden, in omvang bijna verdubbeld. We hopen in het komende halfjaar vooral weer nieuwe stappen samen met de scholen te kunnen zetten!

Meer informatie


 holi_frysk

Holi-Frysk yn eduFrysk

Wisto al dat in diel fan ús aktiviteiten ek digitaal dien wurde kinne? Yn de Holi-Frysk online learomjouwing fynst fiif digitale aktiviteiten: Taalfamyljes, Dialekten, Affiksen, Sinsbou en Linguistic Landscape. Dêrmei kinne learlingen selsstannich, yn twatallen of groepkes oan it wurk. De aktiviteiten kinne dien wurde yn it Frysk, Ingelsk en Nederlânsk.

Alle Holi-Frysk projektskoallen hawwe in tagongskoade foar de omjouwing krigen en kinne de aktiviteiten ek fine as sy ynlogge yn de eigen Searje 36 omjouwing. Oare skoallen dy't foar Frysk al wurkje mei Searje 36 kinne de Holi-Frysk aktiviteiten opsykje yn de Mediateek. Wolst mei dyn skoalle ek meidwaan en hast noch gjin tagong? Mail ús dan dyn gegevens (skoallenamme, namme kontaktpersoan en e-mailadres) en wy stjoere in ynlochkoade. Mei de eigen koade kinst de fuortgong fan dyn learlingen besjen. Bist no al nijsgjirrich en wolst lyk efkes sjen? Dan kinst ek as gast ynlogge.

Wil je met jouw school ook de digitale Holi-Frysk activiteiten proberen? Meld je dan hier aan door ons je schoolnaam, naam contactpersoon en e-mailadres te sturen.


 holi_frysk

Netwerkscholen gezocht!

Holi-Frysk is op zoek naar netwerkscholen. Dit zijn scholen die vrijblijvend onze activiteiten kunnen uitproberen en evalueren, zonder verdere verplichtingen. De activiteiten staan als te downloaden lesbrieven in onze online toolbox en een vijftal zijn gedigitaliseerd voor onze Holi-Frysk online leeromgeving.

Mail ons!


 holi_frysk

Nije aktiviteiten yn de Toolbox

Us toolbox hat in nij uterlik! Op onze website vind je nu bij iedere activiteit de doelstelling, zodat je meteen weet of dit iets voor jou en je klas is. Alle activiteiten in de toolbox zijn beschikbaar in het Nederlands, Fries en Engels en als pdf te downloaden. Verder hebben we de volgende nieuwe activiteiten toegevoegd:

holi_fryskMeertalige zintuigen
In de vorige nieuwsbrief werd deze activiteit al genoemd: een prachtige set lessen voor Mens & Natuur of Biologie over zintuigen. Met deze lessen ontdekken de leerlingen welke rol talen kunnen hebben in zaakvakken, en leren zij met behulp van het zelf ontwerpen van een bordspel van alles over zintuigen en hun functies.

Meer...

holi_fryskGrutte Pier
Mei dizze lessen foar Skiednis of Frysk leare de learlingen fan alles oer dizze held of smjunt út de Fryske skiednis. Underwilens ûntwikkelje sy har Fryske skills en wurdt har kreativiteit oansprutsen by it meitsjen fan in figuergedicht.

Mear...

holi_fryskHet West-Germaans
Heb je de activiteit Taalfamilie (klikbare link) al eens uitgeprobeerd? Met deze activiteit kunnen je leerlingen nóg meer leren over de verschillen en overeenkomsten tussen talen. Leuk voor wat extra verdieping.

Meer...

holi_fryskMeertalige figuren
Met dit wiskundekwartet leren de leerlingen de Nederlandse, Friese, Engelse en Duitse termen voor ruimtelijke figuren zoals een kubus. Hierbij ontdekken zij het belang van technische termen, en dus taal, in de exacte vakken. Leuk als lessenstarter of juist voor tussendoor!

Meer...

holi_fryskMeertalige spelletjes
Wil je gewoon even wat laagdrempeligs tussendoor, om je leerlingen kennis te laten maken met meertaligheid? In deze activiteit vind je de uitleg en benodigheden voor 3 korte taalspelletjes: meertalig woorden uitbeelden, gezamenlijk een meertalig verhaal uitbeelden, en meertalig memory.

Meer...

holi_fryskIt Oera Linda Boek
Hawwe dyn learlingen wol ris fan it Oera Linda-boek heard? Dizze les, dy't te brûken is by Frysk of skiednis, lit harren in stikje Fryske skiednis sjen en makket dat se dêrmei ek in protte leare oer hoe betrouber boarnen binne.

Mear...

holi_fryskOmgaan met digitaal geld
Een actieve manier om meertalig met een actueel thema om te gaan: debatteren! Met deze activiteit krijgen de leerlingen genoeg handreikingen om hun mening te formuleren in het Fries, Nederlands en Engels. Dit is gekoppeld aan het thema 'digitaal geld' en zou dus zowel in een les Nederlands, Fries, Engels als Economie passen!

Meer...

 
 

Stay tuned!

Stay tuned, want begin volgend schooljaar voegen wij nog verschillende activiteiten toe aan de Toolbox, zoals een vervolg op de populaire Linguistic Landscape activiteit, een meertalige blik op WOII (Geschiedenis), CLIL lessen over BTW en valuta voor Economie, en zelfs een 3-ledige Engelse lessenserie over het coronavirus!

 
  

Gearkomsten

holi_frysk30 septimber 2020, NHL Stenden hegeskoalle, Ljouwert
Stúdzjejûn
Stúdzjejûn foar Holi-Frysk projektskoallen


HF
 
Een digitaal Holi-Frysk overleg


It Holi-Frysk tiim winsket elkenien in moaie simmer ta!
Het Holi-Frysk team wenst iedereen een mooie zomer!
The Holi-Frysk team wishes everyone a beautiful summer!

 
 
 

holi-frysk

 

NHL Stenden Hogeschool
Lectoraat Meertaligheid & Geletterdheid
t.a.v. Project Holi-Frysk

Postbus 1080
8900 CB Leeuwarden
Tel. (receptie): 088-9917000
holi-frysk@nhlstenden.com

 
Holi-Frysk WebsiteHoli-Frysk TwitterHoli-Frysk Facebook
Het Holi-Frysk-project is een project van NHL Stenden Hogeschool

NHL/Stenden Lectoraat

Holi-Frysk wordt gefinancierd door de Provinsje Fryslân


Oanmelde foar de nijsbrief kin fia holi-frysk@nhlstenden.com.

Dizze nijsbrief wurdt ferstjoerd troch ien fan ús Holi-Frysk-partners:
it Mercator Europeesk Kennissintrum foar Meartaligens en Taallearen.