meertalig voortgezet onderwijs voor iedereen

Doelstelling van het project

 

  1. Ontwikkelen van meertalige lesmethodes voor drie typen middelbare scholen door middel van een bottom-up procedure en in nauwe samenwerking met de deelnemende scholen;

  2. Bestuderen van deze meertalige lesmethodes en de effecten die het heeft op de taalattitudes en effectiviteit van de docenten.