meertalig voortgezet onderwijs voor iedereen

Over Holi-Frysk

 

Regionale en minderheidstalen, zoals het Fries, komen steeds meer in contact met migrantentalen, omdat meer migranten naar officieel twee- of meertalige Europese regio's trekken. Scholen in deze regio's hebben vaak al moeite om aan de eisen voor nationale en vreemde talen in het curriculum te voldoen en worden nu ook geconfronteerd met de behoefte aan een andere aanpak van talen. Echter, hoe zij dit in de praktijk kunnen aanpakken is vaak onbekend bij de scholen en docenten. Terwijl sommige onderzoeken de holistische aanpak (ook wel meertalige aanpakken genoemd) al uitgevoerd zijn voor het primair onderwijs, is het tot nu onder-onderzocht binnen het voortgezet onderwijs.

 

Het project richt haar op deze kwestie in de context van voortgezet onderwijs in de tweetalige provincie Friesland en fungeert als een pilotstudie:

 

  1. voor de ontwikkeling van meertalig lesmateriaal voor verschillende typen middelbare scholen;
  2. om onderzoek te doen naar de implementatie van nieuwe lesmethodes en de  effecten die het heeft op de taalattitudes en effectiviteit van de docenten.

 

Het project werd in drie fases uitgevoerd:

 

  1. Ontwikkeling van activiteiten voor meertalig lesgeven in drie verschillende typen middelbare scholen: een drietalige school (met Nederlands, Fries en Engels als instructietalen), een school met veel Nederlandstalige leerlingen en een school met nieuwkomer leerlingen;
  2. Implementatie, evaluatie en verbetering van de lesactiviteiten;
  3. Voltooiing van het eindproduct van dit project: een open source toolbox met een beschrijving van de activiteiten die voor elk type school ontwikkeld zijn en die gebruikt kunnen worden voor de ontwikkeling van een meertalige aanpak op andere middelbare scholen.

 

 

Het project heeft een bottom-up opzet:

- Vraag rond een meertaligheidsvraagstuk van de school

- Activiteit voorstel van het projectteam met behulp van een matrix

- Implementatie van de activiteit door de docent
- Feedback van de docent op de activiteit door middel van een evaluatieformulier

- Verbetering van de activiteit voor de online toolbox

Duur

01/09/2017-31/08/2018

 

Coördinerende partner

Mercator Europees Kenniscentrum

 

Mercator personeel

Cor van der Meer (projectmanager)

Joana Duarte (projectleider)

Mirjam G√ľnther-van der Meij (onderzoeker)

Laura Nap (stagiair)

Annika Klein (stagiair)