meertalig voortgezet onderwijs voor iedereen

Toolbox

Doelstelling

Met deze activiteit leren de leerlingen over affixen. Het bewustzijn van de overeenkomsten tussen affixen in verschillende talen wordt  hiermee verhoogd.

Met deze activiteit leren de leerlingen verschillende begrippen die worden gebruikt om de weg te vinden. Deze worden gelinkt aan de begrippen in de thuistaal.

Met deze activiteit wordt het bewustzijn van Friese en Nederlandse dialecten verhoogd.

Er wordt gediscussieerd over attitudes tegenover de standaardtaal en varianten ervan.

Met deze activiteit worden de leerlingen bewust gemaakt van de taal/talen in de school/omgeving en van hun eigen mening over de rol van taal in het taalkundig landschap.

In deze opdracht moeten leerlingen elkaar in een doolhof naar de schatkist leiden.

Ze ontwikkelen receptieve vaardigheden in typologisch verwante talen.

Met deze activiteit leren de leerlingen de verschillende basisrekenbegrippen en linken zij deze aan hun thuistaal.

Met deze activiteit worden de leerlingen bewust gemaakt van de overeenkomsten en verschillen tussen talen en leren zij een stuk taalgeschiedenis.

Met deze activiteit doen de leerlingen zelf onderzoek naar de oorsprong en betekenis van Nederlandse (of anderstalige) woorden en maken hier een filmpje over.

Met deze activiteit worden leerlingen (en leerkracht) zich bewust van de talen in de klas en van de talen die in de omgeving van de leerlingen een rol spelen.

Met deze activiteit leren de leerlingen de woordvolgorde van verschillende talen en vergelijken zij deze met elkaar.

Met deze activiteit leren de leerlingen zintuigen en hun functies in meerdere talen te benoemen en leren zij over de rol van taal in zaakvakken.

Met deze activiteit leren de leerlingen wie Grutte Pier was in de Friese geschiedenis, ontwikkelen ze hun Friese taalvaardigheden en maken ze een figuurgedicht.

Met deze activiteit maken de leerlingen kennis met wiskundige begrippen in verschillende talen, en worden ze zich bewust van de rol van taal in een zaakvak.

Met deze activiteit maken leerlingen door middel van spelletjes kennis met meertaligheid, vergelijken ze talen en leren ze nieuwe woorden.

Met deze activiteit leren de leerlingen tellen in het octale stelsel en worden zij zich bewust van andere culturen.

Met deze activiteit leren de leerlingen over het Oera Linda boek en over de betrouwbaarheid van bronnen.

Met deze activiteit vergelijken de leerlingen de Friese taal met andere West-Germaanse talen (Nederlands, Engels, Duits)

Met deze activteit leren de leerlingen meertalig te debatteren (over het thema digitaal geld).