meertalig voortgezet onderwijs voor iedereen

Projectgroep

Organisatie:

NHL Stenden Hogeschool

 

Rol in Holi-Frysk:

Joana Duarte

Organisatie:

NHL Stenden Hogeschool

 

Rol in Holi-Frysk:

Sybren Walsweer

Organisatie:

NHL Stenden Hogeschool

 

Rol in Holi-Frysk:

Organisatie:

NHL Stenden Hogeschool

 

Rol in Holi-Frysk:

Dirkje Elgersma

Myrthe Coret-Bergstra

Organisatie:

NHL Stenden Hogeschool

 

Rol in Holi-Frysk:

Mirjam Günther

Organisatie:

NHL Stenden Hogeschool

 

Rol in Holi-Frysk:

Babs Gezelle Meerburg

Partners

Organisatie:

NHL Stenden Hogeschool

 

Rol in Holi-Frysk:

Albert Walsweer

Organisatie:

Mercator Kenniscentrum

 

Rol in Holi-Frysk:

Cor van der Meer

Organisatie:

Afûk

 

Rol in Holi-Frysk:

Organisatie:

NHL Stenden Hogeschool

 

Rol in Holi-Frysk:

Jan Douwes

Alex Riemersma

Organisatie:

Mercator Kenniscentrum

 

Rol in Holi-Frysk:

Inge Heslinga

Organisatie:

Kurrikulum.frl

 

Rol in Holi-Frysk:

Gerrit Hoekstra

Organisatie:

Provinsje Fryslân

 

Rol in Holi-Frysk:

Organisatie:

Cedin

 

Rol in Holi-Frysk:

Nienke Jet de Vries

Jelle Bangma