meertalig voortgezet onderwijs voor iedereen

Over Holi-Frysk

 

Regionale en minderheidstalen, zoals het Fries, komen steeds meer in contact met migrantentalen, omdat meer migranten naar officieel twee- of meertalige Europese regio’s trekken. Scholen in deze regio’s hebben vaak al moeite om aan de eisen voor nationale en vreemde talen in het curriculum te voldoen en worden nu ook geconfronteerd met de behoefte aan een andere aanpak van talen. Echter, hoe zij dit in de praktijk kunnen aanpakken is vaak onbekend bij de scholen en docenten. Terwijl sommige onderzoeken naar de holistische aanpak (ook wel meertalige aanpakken genoemd) al uitgevoerd zijn voor het primair onderwijs, is het tot nu onder-onderzocht binnen het voortgezet onderwijs.

 

Het project richt haar op deze kwestie in de context van voortgezet onderwijs in de tweetalige provincie Friesland en heeft tot doel om:

 

  1. Een interventie te ontwikkelen om de attitudes van leerlingen en docenten ten aanzien van (het leren van) de Friese taal en meertaligheid positiever te maken. Deze interventie bestaat uit het ontwikkelen van activiteiten gericht op de vraagstukken van de deelnemende scholen.
  2. Onderzoek te doen naar de effecten van deze interventie op de attitudes van  leerlingen en docenten, de Friese taalvaardigheid leerlingen en de meertalige  didactiek van docenten.

 

Het project heeft een bottom-up opzet:

  • Vraag rond een meertaligheidsvraagstuk van de school
  • Activiteit voorstel van het projectteam met behulp van een matrix
  • Implementatie van de activiteit door de docent
  • Feedback van de docent op de activiteit door middel van een evaluatieformulier
  • Verbetering van de activiteit voor de online toolbox

Holi-Frysk 2.0

Holi-Frysk 1.0